Sinop Eğitim Sen | Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

Eğitimde Gündemin Değerlendirilmesi Basın Açıklaması

5 ay önce
Eğitimde Gündemin Değerlendirilmesi Basın Açıklaması için yorumlar kapalı
152 kez görüntülendi

Eğitimde Gündemin Değerlendirilmesi Basın Açıklaması

BASINA VE KAMUOYUNA

Covid-19’un ülkemizde ilk kez tespit edilmesi ardından salgının ülke geneline yayılmasını önlemek amacıyla, alınan önlemlerin başında en etkili olanı 16 Mart tarihinden itibaren okulların kapatılması oldu. Okulların örgün eğitime kapatılması sosyal ve fiziksel izolasyonu sağlayarak virüsün çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmasını engellemiştir. Fakat buna karşılık genç nüfusun önemli bir bölümünün çalışıyor olmasına bağlı olarak virüsün gençler arasında yaygınlaşmasını tümüyle ortadan kaldırdığını   söylemek mümkün değildir.

     Milli Eğitim Bakanlığı okulların örgün eğitime kapatılmasının sonrasında eğitim ve öğretimin aksamaması adına tüm önlemlerin alındığını, eğitim faaliyetlerinin EBA üzerinden sürdürüleceğini ve de her türlü senaryoya hazırlıklı oldukları bilgisini kamu oyu ile paylaşmıştı. MEB’ in paylaşımı ile kamu oyunda alt yapı dahil bütün önlemlerin alındığı; uzaktan eğitimin gerektirdiği bütün donanımların öğrenciler ve öğretmenlere sağlandığı, hiçbir aksamanın yaşanmaması için tüm önlemlerin titizlikle alındığı algısı yaratılmıştır. Ancak yaratılan bu algının ve  söylemlerin içinin ne kadar boş olduğu, karşılığının olmadığı yaşanan gerçekliklerle çok geçmeden anlaşılmıştır.

       Dolayısı ile yetkililer tarafından üzerine methiyeler dizilen EBA’nın  öğretmen ve öğrencilerin derdine derman olamadığı gibi EBA ya ulaşmada yaşanan sıkıntıların büyüklüğüne bağlı olarak alt yapının böyle bir  durumu kaldırabilecek nitelikte olmadığı, içerik olarak öğrenci  ve öğretmenlerin ihtiyacına yanıt verebilecek durumda  olmadığı açığa çıkmıştır.

      Uzaktan eğitim faaliyetleri çerçevesinde  mayıs ayı başında uygulamaya konulan canlı ders uygulaması anayasanın eşitlik ilkesi bağlamında 1739 sayılı Milli Eğİtim Temel Kanunun da ifadesini bulan  “eğitimde fırsat ve imkan eşitliği” ni temelden sarsmış ve ortadan kaldırmıştır. Canlı ders uygulamasına kadar bir şekli ile EBA ya evindeki televizyonlar vasıtası ile ulaşabilen öğrenciler bu uygulamanın devreye girmesi ile birlikte ya bilgisayarı olmadığı için yada interneti olmadığı veya yeterli kapasitede olmadığı için canlı ders faaliyetlerine katılamamışlardır. Bu durum  öteden beri her kademedeki özel okullarla devlet okulları arasında olan fırsat ve imkan eşitsizliğinin bizzat devlet okullarının kendi öğrencileri arasında da yaşanmakta olduğunu ve bunun ciddi bir toplumsal  sorun olduğunu açığa çıkarmıştır. 

       Eğitim sisteminin uzunca bir süreden beri sermaye gruplarının çıkarları ile dini cemaat ve vakıfların istemleri doğrultusunda şekillendirilmeye çalışıldığı kamu oyunca bilinen bir gerçektir. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceklerini belirleyen sınav odaklı, birbirleriyle kıyasıya rekabeti öne çıkaran ,piyasanın ihtiyaçlarına göre insan yetiştiren bir eğitim sistemini kabul etmemiz mümkün değildir. Pandemi ile ortaya çıkmış olan krizi fırsata çevirip bunu bir yönetim biçimi olarak görerek her türlü hareketimizi, düşüncemizi ve davranış biçimlerimizi kontrol altına almaya çalışan yönetim anlayışını kabul etmemiz de mümkün değildir. Bu bağlamda pandemi  sebebi ile eve kapanmış olan ve pandeminin ne zaman biteceği bile henüz belli değilken LGS  ile YKS na girecek olan öğrencilerin geleceklerini belirleyecek sınav tarihlerinin sürekli olarak ileri –geri değiştirilmesini de kabul etmek mümkün değildir. Dolayısı ile sınavlar öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlıklı bir ortamda sınava katılmalarını sağlayacak koşullarda ve temmuz ayında yapılmalıdır.

      Eğitim Sen olarak diyoruz ki; Salgın riski henüz devam ederken ve ne zaman sona ereceğinin işaretleri bile ortada yokken çocuklarımızın sağlığını riske atan uygulamalara izin vermeyeceğiz.

      Ve diyoruz ki;

• Salgın riski geçmeden LGS ve YKS yapılmamalıdır.
• Uzaktan eğitimde fırsat ve imkan eşitsizliğini ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır.
• Ekonomik kaygıları öne çıkaran uygulamalar yerine insan odaklı eğitim politikaları uygulanmalıdır.
• Eğitim politikaları tek taraflı değil Eğitim iş kolunda örgütlü sendikaların eşit katılımı ve temsili oluşacak kurullarda alınan kararlarla belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır.

      

EĞİTİM SEN SİNOP ŞUBESİ YÜRÜTME KURULU

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık