Sinop Eğitim Sen | Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

Hukuk: Anayasa Mahkemesi’nden Önemli Karar!

4 yıl önce
Hukuk: Anayasa Mahkemesi’nden Önemli Karar! için yorumlar kapalı
1.328 kez görüntülendi

Hukuk: Anayasa Mahkemesi’nden Önemli Karar!

Anayasa Mahkemesi  2015/13 Esas ve  2015/108 Karar Sayısı ve 25.11.2015 Karar tarihli kararıyla 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33. maddesine, 21.4.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile eklenen (d) fıkrasında yer alan “…ve her defasında on gün ile sınırlı olmak…” ibaresinin Anayasa’nın 2. Maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin, Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin itirazına ilişkin gerekçeli kararı bugün (15.12.2015) Resmi Gazete’de yayınlandı.

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi itiraz gerekçesinde özetle; …itiraz konusu kuralla, memuriyet mahalli dışında geçici görevlendirilen kamu görevlisine ödenecek konaklama giderinin on gün süreyle sınırlandırılmasını kamu yararı gereğince idare tarafından tek taraflı olarak görevlendirilen kamu görevlisinin, asli görev yerinin dışındaki konaklama giderlerini büyük ölçüde kendisinin karşılaması sonucunu doğurduğu, bu durumun ilgilinin mağduriyetine ve karşılıksız çalıştırılmasına yol açtığı, kuralın angarya yasağına aykırı olduğu, 6245 sayılı Kanun’un 33. maddesinin (b) fıkrasında sayılı unvanlara sahip denetim personelinin geçici görevlendirilmeleri hâlinde ödenecek konaklama giderinde süre yönünden bir üst sınır öngörülmemekte iken diğer kamu personeli yönünden bir üst sınırın getirildiği, bu kişiler arasında böyle bir ayrım yapılmasının haklı bir nedene dayanmadığı ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini belirterek kuralın, Anayasa’nın 10. ve 18. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürmüştü.

Anayasa Mahkemesi; “Geçici görevlendirilme sebebiyle asıl görev yeri dışında konaklamak durumunda kalan kamu görevlilerinin, maddi açıdan belli bir külfetle karşı karşıya kalmaları ve bu külfetin, kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle kamuca karşılanması gerektiğinden konaklama giderinin ödenmesini on gün ile sınırlayan itiraz konusu kural, sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır” gerekçesiyle 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33. maddesine, 5335 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile eklenen (d) fıkrasında yer alan “…ve her defasında on gün ile sınırlı olmak…” ibaresinin Anayasa’nın 2. Maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi kararı için lütfen tıklayınız.

 

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık