Sinop Eğitim Sen | Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

Hukuk

2 yıl önce

Sinop Eğitim Sen'den Bir Hukuk Zaferi Daha... Üyemiz Sarı Saltuk Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Burçin Akın'a, ülkemizde yaşanan sorunlara ilişkin düşüncelerini sosyal medyadaki paylaşımları üzerinden "bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması ve il ilçe yer değişikliği" cezası verilerek Boyabat Sağlık Meslek Lisesi'ne sürgün edilmişti. Açtığımız dava sonucunda, Bölge İdare Mahkemesin'den önce yürütmeyi durdurma, ardından cezanın iptali kararı aldık. Bu karar, yaratılan "korku...

3 yıl önce

Mülteci çocukların eğitim haklarından nitelikli biçimde yararlanabilmeleri için MEB ve UNICEF’in birlikte yürüttüğü hizmet içi eğitimlerde, öğretmenlerin özlük haklarını gözetilmemesi nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Hemen belirtmek isteriz ki sendikamız, mülteci çocukların evrensel bir hak olan eğitim hakkından nitelikli biçimde yararlanabilmelerine yönelik çalışmaları önemsemekte ve bu süreci yakından takip etmektedir. Ancak, bu kapsamda yürütülen ya da yürütülecek çalışmalarda öğretmenlerin özlük ve sosyal...

4 yıl önce

Eğitim Yöneticilerinin Görevlendirilmesi Yönetmeliği; eğitim kurumları müdürleri değerlendirmesine katılan okul paydaşlarına “en az altı ay çalışmış olma” şartı getirirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri bu şartı getirmemekteydi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu geçtiğimiz aylarda “en az altı ay çalışmış olma” şartının okul paydaşlarına uygulanırken, ilçe ve şube müdürlerinde aranmamasını eksik...

4 yıl önce

Anayasa Mahkemesi  2015/13 Esas ve  2015/108 Karar Sayısı ve 25.11.2015 Karar tarihli kararıyla 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33. maddesine, 21.4.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile eklenen (d) fıkrasında yer alan “...ve her defasında on gün ile sınırlı olmak...” ibaresinin Anayasa’nın 2. Maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin, Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin itirazına ilişkin...

4 yıl önce

Geçtiğimiz 13 yıl içinde günlük hayatın her alanında olduğu gibi, çalışma yaşamına yönelik olarak da çok sayıda yasal düzenleme yapıldı. Kamu ve özel sektör çalışma ilişkilerinde esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma uygulamaları “iki adım ileri, bir adım geri” taktiği uygulanarak birer birer hayata geçirildi. Kamuda esnek, performansa dayalı ve güvencesiz çalışma ile ilgili gerekli alt yapı geçtiğimiz yıllarda hazırlanıp, kamu hizmetleri...

4 yıl önce

Adana'da gözaltına alınan arkadaşlarımızdan BTS Şube Yürütme Kurulu üyesi Ahmet AVŞAR Emniyette, Eğitim Sen Şube Başkanı Ahmet Karagöz, Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Şükran YEŞİL, DİSK Genel İş Sendikası Mali Sekreteri Abdurrahman Çeliker ve Yapı Yol Sen Üyesi Alaattin SÜZER Savcılık tarafından serbest bırakılmış diğer arkadaşlarımız mahkemeye sevk edilmişlerdir. Baskı, Tehdit ve Gözaltılar Bizleri Haklı Mücadelemizden Asla Geri Döndürmeyecektir! Türkiye’de son yıllarda...

4 yıl önce

Danıştay 10. Dairesi, katıldığı eylemde gaz kapsülünün bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan öğretmene maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ankara’da Sendikamız tarafından 2005’teki Öğretmenler Günü’nde düzenlenen ‘Büyük Eğitimci Yürüyüşü’ne katılan öğretmen Erkan Barikan, polis ile yürüyüşe katılanlar arasında çıkan arbedede bacağından yaralandı. Bacağına gaz kapsülü isabet eden Barikan, “Birçok kez ameliyat geçirdiği, bacağında yüzde 12 özür oluştuğu, uzun süre öğretmenlik mesleğinden...

5 yıl önce

Sendikamızın Genel Merkezi’ne 25 Temmuz 2015 tarihinde polis baskını düzenlenmişti. Bu baskına gerekçe olarak gösterilen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Alınan bu karar Sendikamıza ve Konfederasyonumuz KESK’e karşı yürütülen algı operasyonunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu karar, AKP’nin ‘iç güvenlik paketi’ üzerinden, sendikamızı, emek ve demokrasi güçlerini baskı altına amaya ve sindirmeye çalıştığının bir belgesidir. Takipsizlik kararıyla, hukuk dışı...

5 yıl önce

YÖK Yürütme Kurulu’nun 29 Temmuz 2015 tarihinde aldığı kararla, 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz” düzenlemesinden ÖYP, 50/d ve 35. madde kapsamındaki araştırma görevlileri muaf tutulmuş ve...

5 yıl önce

Son bir haftadır ülkenin her yerinde savaş rüzgarları estiren geçici savaş hükümeti temsilcilerinden ''eski'' milletvekili Bülent Arınç dün Meclis’te kendisine itiraz eden HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’a “Hanımefendi, sus.Bir kadın olarak sus!” diye tacizde bulunmuştur. Cinsiyet ayrımcı tavrını yakından bildiğimiz Bülent Arınç’ın bu tepkisi erkek egemen sistemin kadınlara tahammülsüzlüğünün örneğidir. Konuşmaları, itiraz etmeleri ve demokratik kültürü geliştirmeleri için seçilen kadın vekilleri susturmak...

5 yıl önce

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu`nun `Üyemiz Hatice Yüksel’in Yargılanması Temel Hak ve Özgürlüklerin Yok Sayıldığının Kanıtıdır!` başlıklı açıklama metnidir. Hatırlanacağı üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi`nde yaşanan üzücü olay sonrasında AKP, fırsattan istifade etme anlayışıyla, aralarında Eskişehir`in de bulunduğu bazı illerde gözaltı operasyonlarına girişmiş ve adeta "cadı avı" başlatmıştı. Olaydan bir gün sonra, yani 1 Nisan 2015 tarihinde hukuksuz, keyfi ve siyasi amaçlarla yürütülen...

5 yıl önce

Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreterliği`nin `Bergama Utanç Davasında Sanıkların Hepsi Cezalandırıldı!` başlıklı açıklama metnidir. Eğitim Sen, İzmir Kadın Platformu ve KESK bileşenlerinin yakından takip ettiği Bergama`da görülen utanç davasının bugünkü karar duruşmasında tecavüzcü Din Kültürü öğretmeni Rasim Kocabaş 35 yıl, tecavüzcü Akın Kılınç ve ona yardım eden eşi 24`er yıl ceza aldı. 2012 yılının Mart ayında 14 yaşındaki E.A`ya Dikili`de önce...

5 yıl önce

Sevgili arkadaşlar, değerli basın emekçileri Mersin ili Tarsus ilçesinde insanlık dışı bir vahşetle katledilen Özgecan Aslan cinayetini protesto etmek amacıyla sendikamızın da bileşeni olduğu Sinop Kadın Platformu olarak 15 Şubat 2015 tarihinde Sinop Adliyesi önünden başlayan yürüyüşün ardından Uğur Mumcu Meydanında basın açıklaması gerçekleştirilmişti. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü  "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suç isnatıyla Derya Kırmızıtoprak,...

5 yıl önce

Sevgili arkadaşlar, değerli basın emekçileri, 13 Şubat 2015 tarihinde Merkez Yürütme Kurulu kararımız uyarınca Eğitim Sen Sinop Şubesi olarak"Laik Bilimsel Anadilinde Eğitim ve Demokratik Yaşam" eylemimiz kapsamında KESK önünden başlayarak yaptığımız yürüyüşün ardından Hükümet Konağında basın açıklaması gerçekleştirmiştik. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü  "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suç isnatıyla Metin Gürbüz, Hakan Eker, Uğur Karslı ve Bülent Küçük...

5 yıl önce

Roboski`de 34 sivilin havan topları ve bombalarla paramparça edilmesinin üzerinden 3 yıl geçti. Üç yıldır tek bir kişi bile yargılanmadı. Devletin demirbaş listesine kayıtlı bombalarla yaşamları ellerinden alınan insanlar için adalet talebi hala yerine gelmedi. Roboski`de devletin gözetiminde işlenen cinayetin hesabı henüz sorulmadı. Bizler emek ve demokrasi güçleri olarak ilk günden beri Roboskili kadınların ve çocukların yanında olan emek ve...

5 yıl önce

Merhaba arkadaşlar, 25 Ağustos ile ilgili idari para cezalarının iptali kararları geliyor. Bu cezaları sendikamız karşıladığından, iade edilen tutarı şube hesabına aktarılması için her bir kişinin yapması gereken başvuruda kullanabileceği bir matbu dilekçe örneği hazırladım bunu kullanabilirsiniz. Dilekçeyi kendimize uyarlamamız gerekiyor. İyi çalışmalar Eğitim Sen Sinop Şube Sekreteri Uğur Karslı ******************************************************************** SİNOP DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE SİNOP   İlgi: a) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu b) 4688 sayılı Kamu Görevlileri...


Yukarı Çık